O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Vmesni pregled pomembnih zadev upravljanja voda v Savskem bazenu

konec:  20.10.2016.početak:  29.07.2016.
Sodelovanje javnosti je eden izmed pomembnih principov trajnostnega upravljanja voda, kot je zahtevan v EU Okvirni direktivi o vodah in v Okvirnem sporazumu o Savskem bazenu (OSSB). Z namenom informiranja širše javnosti, konzultacij in aktivnega sodelovanja deležnikov v procesu priprave 2. načrta upravljana voda v Savskem bazenu smo pripravili osnutek vmesnega pregleda pomebnih zadev upravljanja voda v Savskem bazenu. Dokument je dostopen tukaj.

Vmesni pregled podaja oris 2. NUV za Savo glede na pomembne zadeve upravljanja voda in ostale zadeve, ki bi lahko bile pomembne za celotni bazen. Podaja pregled pomembnih zadev, ki bodo obravnavane v 2. NUV za Savo z upoštevanjem napredka pri implementaciji programa ukrepov, kot je bil določen v 1. NUV za Savo. Prav tako vsebuje tudi nove podatke in znanje o ostalih zadevah, ki bi bile lahko vključene v process razvoja 2. NUV za Savo, če bodo prepoznane kot pomembne zadeve na niovoju bazena.

Vabimo vas, da document pregledate in podate pripombe na obrazcu preko spletne pošte najkasneje do 20. oktobra 2016 na naslov isrbc@savacommission.org. Obrazec je dostopen tukaj. Vaše pripombe bomo v največji možni meri vključili v finalno verijo dokumenta ki bo podlaga za razvoj naslednjega NUV za Savo z programom ukrepov.

Za sodelovanje se iskreno zahvaljujemo!