O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Privremeni pregled Značajnih pitanja upravljanja vodama (SWMIs) u slivu rijeke Save

završetak:  20.10.2016.početak:  29.07.2016.
Sudjelovanje javnosti jedan je od temeljnih principa u održivom upravljanju vodama kao što je zahtjevano Okvirnom direktivom o vodama EU i Okvirnom sporazumom o slivu rijeke Save (FASRB). U cilju informiranja šire javnosti, konsultacija i aktivnog sudjelovanja dionika tijekom pripreme Drugog plana upravljanja slivom rijeke Save (Sava RBMP), pripremljen je privremeni pregled Značajnih pitanja upravljanja vodama (SWMIs) u slivu rijeke Save i dostupan je ovdje.

Privremeni pregled daje kratki opis Drugog plana upravljanja slivom rijeke Save, strukturiran sukladno značajnim pitanjima upravljanja vodama i drugim pitanjima od potencijalnog značaja za cijeli sliv. On daje pregled Značajnih pitanja upravljanja vodama koja trebaju biti obrađena u Drugom planu upravljanja slivom rijeke Save, imajući u vidu napredak u provedni Programa mjera koje su identifiicirane u Prvom planu upravljanja slivom rijeke. Isto tako, on daje nove podatke i saznanja koji se odnose na druga pitanja koja mogu biti uključena u proces izrade Drugog Plana upravljanja slivom rijeke Save, ukoliko budu prepoznata kao Značajna pitanja upravljanja vodama na razini cijelog sliva.

Ovim putem Vam upućujemo poziv da pregledate dokument, i dostavite svoje komentare i sugestije putem obrasca na e-mail adresu: isrbc@savacommission.org najkasnije do 20. listopada 2016. Obrazac je dostupan ovdje. Vaše primjedbe biće uzete u obzir prilikom finalizacije dokumenta kao osnove za razvoj sljedećeg Plana upravljanja rijekom Savom uključujući i Program mjera.

Unaprijed Vam se zahvaljujemo na suradnji!