О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Привремени преглед Значајних питања управљања водама (SWMIs) у сливу ријеке Саве

завршетак:  20.10.2016.почетак:  29.07.2016.
Учешће јавности је један од основних принципа у одрживом управљању водама као што је захтјевано Оквирном директивом о водама ЕУ и Оквирном споразумом о сливу ријеке Саве (FASRB). У циљу упознавања шире јавности, консултација и активног учешћа заинтересованих страна у току припреме Другог плана управљања сливом ријеке Саве (Sava RBMP), припремљен је привремени преглед Значајних питања управљања водама (SWMIs) у сливу ријеке Саве и доступан је овдје.

Привремени преглед даје кратак опис Другог плана управљања сливом ријеке Саве, структуриран у складу са значајним питањима управљања водама и другим питањима од потенцијалног значаја за цијели слив. Он даје преглед Значајних питања управљања водама која треба да буду обрађена у Другом плану управљања сливом ријеке Саве, узимајући у обзир напредак у спровођењу Програма мјера које су идентификоване у Првом плану управљања сливом ријеке. Он такође даје нове податке и сазнања који се односе на друга питања која могу бити укључена у процес израде Другог Плана управљања сливом ријеке Саве, уколико буду препозната као Значајна питања управљања водама на нивоу цијелог слива.

Овим путем би жељели да Вам упутимо позив да прегледате документ, и доставите своје коментаре и сугестије путем обраcца на е-маил адресу: isrbc@savacommission.org. најкасније до 20. октобра 2016. Образац је доступан овдје. Ваше примjедбе биће узете у обзир приликом финализације документа као основе за развој сљедећег Плана управљања ријеком Савом укључујући и Програм мјера.

Желели би да Вам се захвалимо на сарадњи!
План обиљежавања