O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Privremeni pregled Značajnih pitanja upravljanja vodama (SWMIs) u slivu rijeke Save

završetak:  20.10.2016.početak:  29.07.2016.
Učešće javnosti je jedan od osnovnih principa u održivom upravljanju vodama kao što je zahtjevano Okvirnom direktivom o vodama EU i Okvirnom sporazumom o slivu rijeke Save (FASRB). U cilju upoznavanja šire javnosti, konsultacija i aktivnog učešća zainteresovanih strana u toku pripreme Drugog plana upravljanja slivom rijeke Save (Sava RBMP), pripremljen je privremeni pregled Značajnih pitanja upravljanja vodama (SWMIs) u slivu rijeke Save i dostupan je ovdje.

Privremeni pregled daje kratak opis Drugog plana upravljanja slivom rijeke Save, strukturiran u skladu sa značajnim pitanjima upravljanja vodama i drugim pitanjima od potencijalnog značaja za cijeli sliv. On daje pregled Značajnih pitanja upravljanja vodama koja treba da budu obrađena u Drugom planu upravljanja slivom rijeke Save, uzimajući u obzir napredak u sprovođenju Programa mjera koje su identifiicirane u Prvom planu upravljanja slivom rijeke. On takođe daje nove podatke i saznanja koji se odnose na druga pitanja koja mogu biti uključena u proces izrade Drugog Plana upravljanja slivom rijeke Save, ukoliko budu prepoznata kao Značajna pitanja upravljanja vodama na nivou cijelog sliva.

Ovim putem bi željeli da Vam uputimo poziv da pregledate dokument, i dostavite svoje komentare i sugestije putem obrasca na e-mail adresu: isrbc@savacommission.org najkasnije do 20. oktobra 2016. Obrazac je dostupan ovdje. Vaše primjedbe biće uzete u obzir prilikom finalizacije dokumenta kao osnove za razvoj sljedećeg Plana upravljanja rijekom Savom uključujući i Program mjera.

Željeli bi smo Vam se zahvaliti na saradnji!