О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Округли сто о спречавању и контроли акцидената у сливу ријеке Саве

завршетак:  21.10.2010.почетак:  21.10.2010.
мјесто догађаjа: 
 Округли сто о спречавању и контроли акцидената у сливу ријеке Саве одржан је у Загребу, 21. октобра 2010. године. На скупу су учествовали представници сљедећих институција: БА - Министарствo спољне трговине и економских односа, Федерално министарствo пољопривреде, водопривреде и шумарства, Републичкa управa за цивилну заштиту, ХР - Министарствo регионалног развоја, шумарства и водопривреде Републике Хрватске, Хрватске воде, Државна управа за заштиту и спашавање, РС - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републички хидрометеоролошки завод, Министарство унутрашњих послова - Управа за управљање ризицима, као и представници Секретаријата Савске комисије.
Основни циљеви округлог стола били су:
- Побољшање сарадње Страна Оквирног споразума у ванредним ситуацијама које имају или могу имати утицај на воду и водне екосистеме, и
- Представљање Протокола о ванредним ситуацијама стручњацима из савских држава.
Г-дин Коматина, секретар Савске комисије, представио је Оквирни споразум у контексту прекограничног планирања, које пружа добру основу за израду сигурносних планова у сливу ријеке Саве. Учесници су се осврнули на постојећи Систем раног упозоравања на опасност од акцидената, његове циљеве, међународну структуру, функционисање главних центара за алармирање, усмјеравање порука о загађењу и сврху тестирања система, а представници институција које се баве спречавањем и контролом акцидената у земљама су информисали о статусу система за упозоравање у њиховим земљама.
Други дио округлог стола био је посвећен нацрту Протокола о ванредним ситуацијама уз Оквирни споразум који је Савска комисија усвојила и послала Странама Оквирног споразума на даљу процедуру. Учесници округлог стола подржали су потписивање Протокола и сматрају да је предложени текст, са стручне тачке гледишта, погодан за дискусију на службеним међудржавним преговорима. С обзиром да, до сада, нису у потпуности завршене интерне процедуре у државама неопходне за покретање поступка за склапање протокола и вођење преговора, констатовано је да је у поступку међуресорског усаглашавања у државама још увијек могуће очекивати одређене коментаре на текст протокола.

 

КОНТАКТ ОСОБА

 
Календар
forwardbackфебруар 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29
План обиљежавања