O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Okrugli stol o sprečavanju nesreća i nadzoru u slivu rijeke Save

završetak:  21.10.2010.početak:  21.10.2010.
mjesto događaja: 
 Okrugli stol o sprečavanju nesreća i nadzoru u slivu rijeke Save održan je u Zagrebu, Hrvatska, 21. listopada 2010. Na skupu su sudjelovali predstavnici slijedećih institucija: BA - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BA, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Republička uprava za civilnu zaštitu, HR - Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske, Hrvatske vode, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, RS - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Republički hidrometeorološki zavod RS, Ministarstvo unutarnjih poslova - Uprava za upravljanje rizicima, te predstavnici Tajništva Savske komisije.
Glavne teme Okruglog stola bile su:
- unaprjeđivanje suradnje stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save u izvanrednim situacijama koje imaju i mogu imati utjecaja na vode i vodne eko-sustave i
- predstavljanje Protokola o izvanrednim situacijama ekspertima iz savskih zemalja.
G. Komatina, tajnik Savske komisije, predstavio je Okvirni sporazum u kontekstu transnacionalnog planiranja u izvanrednim situacijama, što pruža dobru osnovu za planiranje radnji u slučaju izvanrednih situacija u slivu rijeke Save. Sudionici Okruglog stola obaviješteni su o postojećem sustavu AEWS, koji djeljuje u slivu rijeke Dunav, njegovim ciljevima, međunarodnim strukturama, djelovanju glavnih centara obavješćivanja (PIAC), usmjeravanju obavijesti o zagađenju i značaju redovitog ispitivanja sustava. Predstavnici državnih institucija koje se bave sprečavanjem nesreća i nadzorom, predstavili su stanje sustava upozoravanja u izvanrednim situacijama u svojim državama.
Drugi dio Okruglog stola bio je posvećen nacrtu Protokola o izvanrednim situacijama uz Okvirni sporazum, koji je donijela Savska komisija i poslala strankama kako bi započeli pregovori o usklađivanju. Sudionici Okruglog stola podržali su sklapanje takvog Protokola i utvrdili da je predloženi tekst, sa stručnog gledišta, pogodan za raspravu pri službenim multilateralnim pregovorima. Obzirom da interne državne procedure, koje su potrebne za pokretanje postupka o sklapanju Protokola i pregovore još nisu završene, zaključeno je, da se uz komentare i prijedloge predstavljene na ovom Okruglom stolu, mogu očekivati i određeni komentari na tekst Protokola u toku intersektorskog usklađivanja u pojedinim državama.

 

KONTAKT OSOBA

 
Plan obilježavanja