O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Povezovanje politike in znanosti za izboljšanje upravljanja voda v Savskem bazenu

konec:  02.12.2011.početak:  30.11.2011.
mesto dogajanja:  Four Points by Sheraton Panorama Zagreb Hotel
V Zagrebu (HR) je od 30. novembra do 2. decembra 2011 potekala delavnica z naslovom “Kako povezati politiko in znanost za izboljšanje upravljanja vodnih virov: Praktični prikaz posredovanja znanja pri planiranju upravljanja voda v Savskem bazenu”.

Delavnico je organizirala ISRBC in UNESCO Venice Office v sodelovanju z Global Water Partnership Mediterranean ter v okviru projektov PSI-Connect project (financiran iz EU FP7) in GEF IWLEARN.

Glavni namen delavnice je bilo povečanje zmogljivosti na področju znanosti in političnih skupnostih, ki so vključene ali bodo direktno ali indirektno vključene v pripravo in/ali implementacijo načrta upravljanja voda (NUV) za Savo, da bi:
- izmenjali vso dostopno (znanstveno, lokalno ali proceduralno) znanje v zvezi z upravljanjem voda v bazenu;
- integrirali in uporabiti to znanje v načrtovanu NUV in
- uporabili načine posredovanja znanja, z namenom, da se izboljša vključevanje deležnikov v upravljanje voda.

Interaktivni značaj delavnice, kakor tudi aktivno sodelovanje 30 predstavnikov iz petih držav v Savskem bazenu in številnih mednarodnih organizacij je pomagalo, da je srečanje bilo uspešno. Uspeh delavnice bo verjetno sprožil proces, ki se nanaša na nadaljnje integriranje znanosti v aktivnosti upravljanja voda v Savskem bazenu.