O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Povezivanje politike i nauke za poboljšano upravljanje slivom rijeke Save

završetak:  02.12.2011.početak:  30.11.2011.
mjesto događaja:  Four Points by Sheraton Panorama Zagreb Hotel
Nastavna radionica "Kako uspostaviti vezu između politike i nauke radi poboljšanja upravljanja vodnim resursima: Praktični uvod u primjenu posredovanja u prenošenju znanja, iskustva i podataka u planiranju upravljanja slivom rijeke Save" održan je u Zagrebu (Hrvatska), od 30. novembra do 2. decembra 2011. godine.

Radionica je organizirana od strane Savske komisije i Ureda UNESCO-a u Veneciji, u suradnji sa Global Water Partnership Mediterranean i uz podršku projekta PSI-Connect (finansiran od strane EU FP7), kao doprinos projektu GEF IWLEARN.

Cilj radionice je bio da se ojača kapacitet zajednica nauke (“nosilaca znanja”) i politike (donosilaca odluka), koji su već uključeni ili se očekuje da u budućnosti, direktno ili indirektno, budu uključeni u pripremu i/ili implementaciju Plana upravljanja slivom rijeke Save, kako bi se omogućili:
- razmjena svih raspoloživih (naučnih, lokalnih i proceduralnih) znanja, iskustava i podataka koja se odnose na riječni sliv;
- integriranje i primjena tih znanja, iskustava i podataka u procesu planiranja riječnim slivom, i
- primjena različitih postupaka posredovanja u prenošenju znanja, iskustava i podataka radi unaprjeđivanja sudjelovanja zainteresiranih subjekata u upravljanju riječnim slivom.

Interaktivni karakter radionice, kao i aktivno sudjelovenje 30 predstavnika iz pet zemalja sliva rijeke Save i nekoliko međunarodnih organizacija, doprinjeli su da sastanak bude uspješan događaj, za koji se vjeruje da će aktivirati proces dalje integracije naučne zajednice u aktivnosti vezane za upravljanje slivom rijeke Save.