О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

49. седница Савске комисија

завршетак:  04.07.2018.почетак:  03.07.2018.
место догађаjа:  Јавна установа AQUATIKA - Слатководни аквариј Карловац
49. седница Савске комисије одржана је у Карловцу, 3. и 4. јула 2018. године, у просторијама Aquaticа - слатководног акваријума Карловац.

На седници су рекапитулирани резултати 7. Састанка држава Страна Оквирног споразума о сливу реке Саве одржаног на Бледу 7. јуна 2018. године, те су размотрена текућа питања спровођења Оквирног споразума. Посебна пажња била је посвећена активностима у вези пројеката и пројектним предлозима који се односе на израду 2. Плана управљања сливом Саве, планом управљања ризика од поплава те израдом система прогнозирања и упозоравања на поплаве у сливу реке Саве. У области пловидбе, размотрен је статус обнове и развоја пловног пута реке Саве, као и функционисање система за подршку националним телима одговорним за инспекцију безбједности пловидбе. Такође су разматране активности у вези са хидролошким и хидрауличким моделирањем.

У оквиру спровођења сарадње са партнерима и посматрачима, презентиран је интегрисани развојни пројекат Сава - Дрина коридор (Светска банка), “Бела књига – Река Сава: претње и потенцијал очувања” (Euronatur), статус израде стратегије прилагођавања климатским променама, као и статус пројекта GEF DYNA – о хидроморфологији и обнови реке Дунав (WWF).
 

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ

Преузми документ»

REPORT_49th Session

КОНТАКТ ОСОБА

 
План обележавања