O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

49. sjednica Savske komisije

završetak:  04.07.2018.početak:  03.07.2018.
mjesto događaja:  Javna ustanova AQUATIKA – Slatkovodni akvarij Karlovac
49. sjednica Savske komisije održana je u Karlovcu, 3. i 4. jula 2018. godine, u prostorijama Aquatice - slatkovodnog akvarija Karlovac.

Na sjednici su rekapitulirani rezultati 7. Sastanka država strana Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save održanog na Bledu 7. juna 2018. godine, te su razmotrena tekuća pitanja implementacije Okvirnog sporazuma. Posebna pažnja je bila posvećena aktivnostima u vezi projekata i projektnim prijedlozima koji se odnose na izradu 2. plana upravljanja slivom Save, planom upravljanja rizikom od poplava te izradom sistema prognoziranja i upozoravanja na poplave u slivu rijeke Save. U području plovidbe, razmotren je status obnove i razvoja plovnog puta rijeke Save te funkcioniranje sistema za podršku nacionalnim tijelima odgovornim za inspekciju sigurnosti plovidbe. Također su razmatrane aktivnosti u vezi s hidrološkim i hidrauličkim modeliranjem.

U okviru provođenja saradnje sa partnerima i posmatračima, prezentiran je integrisani razvojni projekt Sava - Drina koridor (Svjetska banka), “Bijela knjiga – Rijeka Sava: prijetnje i potencijal očuvanja” (Euronatur), status izrade strategije prilagođenja klimatskim promjenama te status projekta GEF DYNA – o hidromorfologiji i obnovi rijeke Dunav (WWF).
 

PRILOŽENI DOKUMENTI

Preuzmi dokument»

REPORT_49th Session

KONTAKT OSOBA