O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

35. zasedanje Savske komisije

konec:  01.07.2014.početak:  01.07.2014.
mesto dogajanja:  Ljubljana

V Ljubljani je 1. julija potekalo 35. zasedanje Savske komisije, na kateri je Republika Slovenija prevzela triletno predsedovanje Savski komisiji. Prisotni so obravnavali vrsto pomembnih vprašanj v zvezi z nadaljnim razvojem regionalnega sodelovanja na področju voda. Še posebno so upoštevali zaključke z ministrskega sestanka o regionanem sodelovanju na področju zaščite pred poplavami v Savskem bazenu (16. julij 2014 v Beogradu), ter o nadaljnjem sodelovanjem Savskih držav pri izvajanju projektov skupnega interesa. Dogovorili so se tudi o operativnih korakih v zvezi z organizacijo 5. sestanka pogodbenic konec leta 2014 v Zagrebu. 

V okviru zasedanja Savske komisije so predstavniki hidrometeoroloških služb podpisali »Smernice za izmenjavo hidroloških in meteoroloških podatkov in informacij v Savskem bazenu«. Smernice predstavljajo kvaliteten okvir za izmenjavo podatkov s ciljem prekomejnega upravljanja z vodami v Saveskem bazenu.

 

PRILOŽENI DOKUMENTI

Prevzemanje»

REPORT_35th Session

KONTAKTNA OSEBA