O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

21. Sjednica Savske komisije

završetak:  08.06.2010.početak:  08.06.2010.
mjesto događaja:  Zagreb
21. Sjednica Savske komisije (izvanredna sjednica) održana je 8. lipnja 2010. godine, u Zagrebu.

Najvažniji rezultati 21. Sjednice uključuju pregled aktivnosti izvršenih između dva zasjedanja, realizaciju Plana rada za 2009. godinu, rad stručnih skupina, provedbu tekućih projekata, suradnju u slivu, promidžbene aktivnosti, status i izradu protokola uz Okvirni sporazum, Dan rijeke Save 2010., itd.

Dokumenti sa sjednice su u prilogu (dostupni samo na engleskom jeziku).

DOKUMENTI U PRILOGU

Preuzmi dokument»

REPORT_21st Session

Preuzmi dokument»

AD.1_AGENDA

Preuzmi dokument»

AD.2.1_Water Management Issues

Preuzmi dokument»

AD.2.1.1_Work of PEG RBM

Preuzmi dokument»

AD.2.1.2_Work of PEG APC

Preuzmi dokument»

AD.2.1.3_Work of PEG FP

Preuzmi dokument»

AD.2.2_Navigation Issues

Preuzmi dokument»

AD.2.2.1_Work of PEG NAV

Preuzmi dokument»

AD.2.3_Information Management

Preuzmi dokument»

AD.2.3.1_Work of AHEG GIS

Preuzmi dokument»

AD.2.4_Hydrological and Meteorological Issues

Preuzmi dokument»

AD.2.4.1_Work of AHEG HM

Preuzmi dokument»

AD.2.5_Projects

Preuzmi dokument»

AD.2.6_Meetings and Cooperation

Preuzmi dokument»

AD.2.7_Promotion Activities

Preuzmi dokument»

AD.2.8_Protocols to the FASRB

Preuzmi dokument»

AD.3_Sava Day 2010

KONTAKT OSOBA

Ljiljana Pandžić
Tajništvo Međunarodne komisije za sliv rijeke Save
Tel. +385 1 488 6969
Fax + 385 1 488 6986
E-mail: ljpandzic@savacommission.org