О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

13. ванредна сједница Савске комисије

завршетак:  23.09.2009.почетак:  22.09.2009.
мјесто догађаjа:  Загреб
13. Ванредна сједница Савске комисије одржана је 22.-23. септембра 2009. године, у Загребу.

Најбитнији резултати 13. Ванредне сједнице укључују прихваћање Извјештаја о Анализи слива ријеке Саве, који ће да се користи као основа за даље активности на припреми Плана управљања сливом ријеке Саве, заједничке активности које ће да се прeдузимају у погледу: Мастер плана за развој наутичког туризма у сливу ријеке Саве, обнове пловног пута ријеке Саве, припреме документације за спровођење Sava GIS, PLATINA пројекта; доношење Одлуке о подношењу апликације за финансијску подршку у изради Плана управљања сливом ријеке Саве, организацију преговора држава страна на нацрте Протокола о заштити од поплава и Протокола о ванредним ситуацијама, итд.

Документа са сједнице су у прилогу (доступна само на енглеском језику).

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ

Преузми документ»

REPORT_13th Special Session

Преузми документ»

AD.3_Recapitulation of the 2nd MoP to the FASRB

Преузми документ»

AD.4.1_Water Management Issues_Status Report

Преузми документ»

AD.4.1_Water Management Issues_Summary of Expert Groups' activities

Преузми документ»

AD.4.1.1_12th PEG RBM Meeting Report

Преузми документ»

AD.4.1.1_13th PEG RBM Meeting Report

Преузми документ»

AD.4.1.2_10th PEG APC Meeting Report

Преузми документ»

AD.4.1.3_11th PEG FP Meeting Report

Преузми документ»

AD.4.2_Navigation Issues_Status Report

Преузми документ»

AD.4.2_Navigation Issues_Summary of PEG NAV activities

Преузми документ»

AD.4.2.1_10th PEG NAV Meeting Report

Преузми документ»

AD.4.3_Information Management_Status Report

Преузми документ»

AD.4.3_Information Management_Summary of AHEG GIS activities

Преузми документ»

AD.4.4_Hydro-meteorological Issues_Status Report

Преузми документ»

AD.4.4_Hydro-meteorological Issues_Summary of AHEG HM activities

Преузми документ»

AD.4.4.1_Work of AHEG HM_2nd Meeting Report

Преузми документ»

AD.4.5_Projects_Status Report

Преузми документ»

AD.4.6_Meetings and Cooperation_Status Report

Преузми документ»

AD.4.7_Promotion Activities_Status Report

Преузми документ»

AD.4.8_Protocols_Status Report

КОНТАКТ ОСОБА

Љиљана Панџић
Секретаријат Међународне комисије за слив ријеке Саве
Тел. + 385 1 488 6969
Факс + 385 1 488 6986
E-mail: ljpandzic@savacommission.org
План обиљежавања