O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

13. Izvanredna sjednica Savske komisije

završetak:  23.09.2009.početak:  22.09.2009.
mjesto događaja:  Zagreb
13. Izvanredna sjednica Savske komisije održana je 22.-23. rujna 2009. godine, u Zagrebu.

Najvažniji rezultati 13. Izvanredne sjednice uključuju prihvaćanje Izvještaja o Analizi sliva rijeke Save, koji će se koristiti kao osnova za daljnje aktivnosti na pripremi Plana upravljanja slivom rijeke Save, zajedničke aktivnosti koje će se poduzimati u pogledu: Master plana za razvoj nautičkog turizma u slivu rijeke Save, obnove plovnog puta rijeke Save, pripreme provedbene dokumentacije za Sava GIS, PLATINA projekta; donošenje Odluke o podnošenju aplikacije za financijsku podršku u izradi Plana upravljanja slivom rijeke Save, organizaciju pregovora država stranaka na nacrte Protokola o zaštiti od poplava i Protokola o izvanrednim situacijama, itd.

Dokumenti sa sjednice su u prilogu (dostupni samo na engleskom jeziku).

DOKUMENTI U PRILOGU

Preuzmi dokument»

REPORT_13th Special Session

Preuzmi dokument»

AD.1_AGENDA

Preuzmi dokument»

AD.2_Report on tasks and duties...

Preuzmi dokument»

AD.3_Recapitulation of the 2nd MoP to the FASRB

Preuzmi dokument»

AD.4.1_Water Management Issues_Status Report

Preuzmi dokument»

AD.4.1_Water Management Issues_Summary of Expert Groups' activities

Preuzmi dokument»

AD.4.1.1_12th PEG RBM Meeting Report

Preuzmi dokument»

AD.4.1.1_13th PEG RBM Meeting Report

Preuzmi dokument»

AD.4.1.2_10th PEG APC Meeting Report

Preuzmi dokument»

AD.4.1.3_11th PEG FP Meeting Report

Preuzmi dokument»

AD.4.2_Navigation Issues_Status Report

Preuzmi dokument»

AD.4.2_Navigation Issues_Summary of PEG NAV activities

Preuzmi dokument»

AD.4.2.1_10th PEG NAV Meeting Report

Preuzmi dokument»

AD.4.3_Information Management_Status Report

Preuzmi dokument»

AD.4.3_Information Management_Summary of AHEG GIS activities

Preuzmi dokument»

AD.4.4_Hydro-meteorological Issues_Status Report

Preuzmi dokument»

AD.4.4_Hydro-meteorological Issues_Summary of AHEG HM activities

Preuzmi dokument»

AD.4.4.1_Work of AHEG HM_2nd Meeting Report

Preuzmi dokument»

AD.4.5_Projects_Status Report

Preuzmi dokument»

AD.4.6_Meetings and Cooperation_Status Report

Preuzmi dokument»

AD.4.7_Promotion Activities_Status Report

Preuzmi dokument»

AD.4.8_Protocols_Status Report

KONTAKT OSOBA

Ljiljana Pandžić
Tajništvo Međunarodne komisije za sliv rijeke Save
Tel. +385 1 488 6969
Fax + 385 1 488 6986
E-mail: ljpandzic@savacommission.org
Plan obilježavanja