O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

12. izredno zasedanje Savske komisije

konec:  07.05.2009.početak:  06.05.2009.
mesto dogajanja:  Zagreb
V prostorih Savske komisije je 6. in 7. maja 2009 potekalo 12. izredno zasedanje Savske komisije.

Med običajnimi zadevami, ki so redno na dnevnem redu, kot je npr. realizacija delovnega načrta Savske komisije, delo strokovnih skupin itd., je Savska komisija obravavala zadeve v zvezi z organizacijo 2. sestanka Pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu. Sprejela je tudi sklep o Dopolnitvah detajlnih parametrov za klasifikacijo vodnih območij na reki Savi in sklep, ki se nanaša na razvoj detaljnega načrtovanja in izvedbe prototipne inštalacije za rečni informacijski servis na reki Savi. Bosna in Hercegovina, Republika Hrvaška in Republika Srbija so se strinjale o finaciranju detaljnega načrta in izvedbe prototipne inštalacije za rečni informacijski servis na reki Savi v enakih deležih.

Dokumenti z zasedanja so priloženi.

PRILOŽENI DOKUMENTI

Prevzemanje»

REPORT_12th Special Session

Prevzemanje»

AD.1_AGENDA

Prevzemanje»

AD.2_Report on tasks and duties...

Prevzemanje»

AD.5.1_Water Management Issues_Status Report

Prevzemanje»

AD.5.1.1_Work of PEG RBM_Summary

Prevzemanje»

AD.5.1.1_11th PEG RBM Meeting Report

Prevzemanje»

AD.5.1.2_Work of PEG APC_Summary

Prevzemanje»

AD.5.1.2_9th PEG APC Meeting Report

Prevzemanje»

AD.5.1.3_Work of PEG FP_Summary

Prevzemanje»

AD.5.1.3_8th PEG FP Meeting Report

Prevzemanje»

AD.5.1.3_9th PEG FP Meeting Report

Prevzemanje»

AD.5.1.3_10th PEG FP Meeting Report

Prevzemanje»

AD.5.1.4_Work of AHEG HM_Summary

Prevzemanje»

AD.5.1.4_AHEG HM_1st Meeting Report

Prevzemanje»

AD.5.2_Navigation Issues_Status Report

Prevzemanje»

AD.5.2.1_Work of PEG NAV_Summary

Prevzemanje»

AD.5.2.1_9th PEG NAV Meeting Report

Prevzemanje»

AD.5.2.2_DECISION 13-09_Amendments of the Detailed Parameters for Waterway Classification

Prevzemanje»

AD.5.2.2_DECISION 13-09_Consolidated Text of the Detailed Parameters for Waterway Classiffication_ALL LANGUAGES

Prevzemanje»

AD.5.3_Projects_Status Report

Prevzemanje»

AD.5.4_Protocols_Status Report

Prevzemanje»

AD.5.5_Information Management_Status Report

Prevzemanje»

AD.5.5.1_Work of AHEG GIS_Summary

Prevzemanje»

AD.5.5.1_Work of AHEG GIS_2nd Meeting Report

Prevzemanje»

AD.5.6_Public Participation_Status Report

Prevzemanje»

AD.5.7_Meetings and Cooperation_Status Report

Prevzemanje»

AD.5.8_Promotion Activities_Status Report

Prevzemanje»

AD.7_DECISION 14-09_ISRBC Work Plan for 2009

KONTAKTNA OSEBA

Ljiljana Pandžić
Sekretariat Mednarodne komisije za Savski bazen
Tel. +385 1 488 6969
Fax + 385 1 488 6986
E-mail: ljpandzic@savacommission.org