O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

12. Izvanredna sjednica Savske komisije

završetak:  07.05.2009.početak:  06.05.2009.
mjesto događaja:  Zagreb
6.-7. svibnja 2009. godine, u Zagrebu, u prostorijama Savske komisije, održana je 12. Izvanredna sjednica Savske komisije.

Pored standardnih pitanja koja se redovito obrađuju na sjednicama, kao što su realizacija Plana rada Savske komisije, rad stručnih skupina, i sl., Savska komisija je razmatrala pitanja u vezi organizacije Drugog sastanka država stranaka Okvirnog sporazuma, te donijela Odluku o izmjenama i dopunama Detaljnih parametara za klasifikaciju plovnog puta rijeke Save, i Odluku koja se odnosi na izradu „Glavnog projekta i instalacije prototipa za riječne informacijske servise na rijeci Savi“. Naime, Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska i Republika Srbija su se dogovorile da će financirati izradu „Glavnog projekta i instalacije prototipa za riječne informacijske servise na rijeci Savi“ u jednakim iznosima.

Dokumenti sa sjednice su u prilogu (dostupni samo na engleskom jeziku).

DOKUMENTI U PRILOGU

Preuzmi dokument»

REPORT_12th Special Session

Preuzmi dokument»

AD.1_AGENDA

Preuzmi dokument»

AD.2_Report on tasks and duties...

Preuzmi dokument»

AD.5.1_Water Management Issues_Status Report

Preuzmi dokument»

AD.5.1.1_Work of PEG RBM_Summary

Preuzmi dokument»

AD.5.1.1_11th PEG RBM Meeting Report

Preuzmi dokument»

AD.5.1.2_Work of PEG APC_Summary

Preuzmi dokument»

AD.5.1.2_9th PEG APC Meeting Report

Preuzmi dokument»

AD.5.1.3_Work of PEG FP_Summary

Preuzmi dokument»

AD.5.1.3_8th PEG FP Meeting Report

Preuzmi dokument»

AD.5.1.3_9th PEG FP Meeting Report

Preuzmi dokument»

AD.5.1.3_10th PEG FP Meeting Report

Preuzmi dokument»

AD.5.1.4_Work of AHEG HM_Summary

Preuzmi dokument»

AD.5.1.4_AHEG HM_1st Meeting Report

Preuzmi dokument»

AD.5.2_Navigation Issues_Status Report

Preuzmi dokument»

AD.5.2.1_Work of PEG NAV_Summary

Preuzmi dokument»

AD.5.2.1_9th PEG NAV Meeting Report

Preuzmi dokument»

AD.5.2.2_DECISION 13-09_Amendments of the Detailed Parameters for Waterway Classification

Preuzmi dokument»

AD.5.2.2_DECISION 13-09_Consolidated Text of the Detailed Parameters for Waterway Classiffication_ALL LANGUAGES

Preuzmi dokument»

AD.5.3_Projects_Status Report

Preuzmi dokument»

AD.5.4_Protocols_Status Report

Preuzmi dokument»

AD.5.5_Information Management_Status Report

Preuzmi dokument»

AD.5.5.1_Work of AHEG GIS_Summary

Preuzmi dokument»

AD.5.5.1_Work of AHEG GIS_2nd Meeting Report

Preuzmi dokument»

AD.5.6_Public Participation_Status Report

Preuzmi dokument»

AD.5.7_Meetings and Cooperation_Status Report

Preuzmi dokument»

AD.5.8_Promotion Activities_Status Report

Preuzmi dokument»

AD.7_DECISION 14-09_ISRBC Work Plan for 2009

KONTAKT OSOBA

Ljiljana Pandžić
Tajništvo Međunarodne komisije za sliv rijeke Save
Tel. +385 1 488 6969
Fax + 385 1 488 6986
E-mail: ljpandzic@savacommission.org