O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Kolesarska tura "Sava tour 2016"

konec:  06.06.2016.početak:  27.05.2016.
mesto dogajanja: 
Po uspešno izvedenih dveh Savskih kolesarskih turah leta 2013 in 2015 lahko z zadovoljstvom objavimo, da je tudi letos Savska komisija organizirala Savko turo 2016 v okviru obeleževanja Dneva Save (1.junij), ki je znova pritegnila veliko pozornost javnosti.

Kolesarska tura „Sava tour 2016“ v dolžini skoraj 900 km se je začela na izviru Save Dolinke v Sloveniji ter se nadaljevala vzdolž reke Save do njenega ustja v Beogradu. Tura je trajala 9 dni ter je vključevala postanke in prenočevanje v večjih mestih ob reki kot npr. v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu. Več podrobnosti o sami turi, programu ter prikazu trase na „Google Earth“ je dostopno na spletni strani Savske komisije. Ključno skupino je sestavljalo šest izkušenih kolesarjev in kolesark iz vseh štirih Savskih držav, ki so prevozili celo ruto, a na posameznih mestih so se jim pridružili kolesarji iz lokalnih kolesarskih klubov.
Prepičani smo, da je vse navedno imelo pozitiven učinek na dvigovanje zavesti o potencialih Savskega bazena, ter je doprineslo k promociji kolesarskega turizma in razvoju kolesarskih potu vzdolž reke Save.
Izjemna medijska pokritost, še posebno v Sloveniji in na Hrvaškem, nas hrabri, vendar zahteva naš dodaten angažma, da bi se tudi v ostalih državah v bazenu povečal interes za boljše medijsko pokrivanje kolesarske ture „Sava Tour“.
Potrebno je upoštevati, da je Savska komisija organizirala kolesarsko turo ter pokrivala stroške cele ture za ključno skupino kolesarjev, medtem ko so se mesta, kraji, lokalne skupnosti in turistične organizacije vključevale v skladu s svojimi možnostmi ter organizacijsko in financijsko zelo pripomogli k izvedbi dogodkov, ki so se odvijali v okviru ture.
Ves čas ture so kolesarji na svoji spletni strani www.sava.pedala.hr redno pisali bloge, objavljali fotografije in delili svoje izkušnje o tem podvigu.
Upamo, da ste tudi vi prepoznali izjemno vrednost tega projekta in radi bomo prisluhnili vsem predlogom in sugestijam glede kvalitetne in učinkovite promocije te vrste turizma, oziroma izkoriščanja dokazanih potencialov celotnega Savskega bazena.
 

KONTAKTNA OSEBA