O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Biciklistička tura Sava 2016

završetak:  06.06.2016.početak:  27.05.2016.
mjesto događaja: 
Nakon uspješno provedena dva „Sava toura“, 2013. i 2015. godine, sa zadovoljstvom možemo objaviti da je „Sava tour 2016“, koji je Savska komisija i ove godine organizirala u okviru obilježavanja Dana Save (1. juna), izazvao izuzetno veliku pažnju javnosti.

Biciklistička tura „Sava tour 2016“, u dužini od skoro 900 km, započela je na izvoru Save Dolinke u Sloveniji, te se nastavila duž rijeke Save sve do njenog ušća u Beogradu. Tura je trajala 9 dana, te je uključivala zaustavljanja i noćenja u većim gradovima uz rijeku među kojima su Ljubljana, Zagreb i Beograd. Više pojedinosti o samoj turi, programu ture te 'google earth' prikazima trase, bili su cijelo vrijeme dostupni na web stranici Savske komisije. Ključna grupa sastojala se od šest iskusnih biciklista i biciklistica iz sve četiri savske države koji su biciklirali cijelom rutom, a na pojedinim dionicama pridruživali su im se biciklisti iz lokalnih biciklističkih klubova.

Uvjereni smo da je sve navedeno imalo veoma pozitivan učinak na podizanje svijesti o potencijalima sliva, te da je doprinijelo promociji ciklo-turizma i razvoju biciklističkih staza duž rijeke Save. Izuzetna medijska praćenost, posebno u Sloveniji i Hrvatskoj, ohrabruje i nameće potrebu dodatnog angažmana kako bi se i u ostalim državama sliva potakao interes za jače medijsko praćenje Biciklističke ture „Sava Tour“.

Treba imati u vidu da je Savska komisija organizirala biciklističku turu i snosila troškove cijele biciklističke ture za ključnu grupu biciklista, dok su se gradovi, lokalne zajednice i turističke organizacije, uključivali u skladu sa svojim mogućnostima te organizacijski i financijski značajno pomogli u organizaciji događaja koji su se odvijali u okviru ture. Za cijelo vrijeme odvijanja biciklističke ture, biciklisti su na svojoj web stranici sava.pedala.hr redovno pisali blogove, objavljivali fotografije i dijelili svoja iskustva o ovom poduhvatu.

Nadamo se da će šira javnost prepoznati izuzetnu vrijednost ovoga projekta i rado ćemo saslušati sve prijedloge i sugestije u smislu kvalitetnije i efikasnije promocije ovog vida turizma, odnosno korištenja dokazanih potencijala sliva rijeke Save.

KONTAKT OSOBA