О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

2. састанак Савског већа за воде

завршетак:  07.06.2016.почетак:  06.06.2016.
место догађаjа:  Севница (SI)
Други састанак Савског већа за воде (SWC) одржан је 6. и 7. јуна 2016. (понедељак и уторак) у Севници (SI).

SWC је основан као саветодавно тело Међународне комисије за слив реке Саве (Савска комисија) са циљем да се шира јавност и заинтересоване стране укључе у рад Савске комисије. Савска комисија би путем SWC-а била адекватно и правилно информисана о знању, алатима и иновацијама у вези са водним ресурсима, управљањем речним сливом, пловидбом и осталим коришћењем вода (нпр. наутика и еко-туризам), као и о проблемима и потребама заинтересованих страна. Други састанак је окупио више од 40 представника и стручњака из општина, агенција за воде, истраживачких институција, регионалних агенција, привредних комора и невладиних организација из земаља у сливу реке Саве (BiH, HR, SI и RS). Састанак су заједнички организовали Влада САД-а, Општина Севница и Савска комисија. Основна тема састанка била је Последице планирања управљања речним сливом на локалном нивоу. На почетку су представљени примери пројеката на нивоу слива, прекограничном и локалном нивоу, па се расправљало о SWOT анализи top-down и bottom up приступа управљања водама. Уз то су дефинисане нове пројектне идеје у подручју заштите вода, просторног планирања и развоја туризма. Као закључак учесници су предложили да се изради предлог пројекта за развој одрживог речног туризма који обухвата наутички, рурални, културни и еко-туризам у сливу реке Саве. Учесници су се такође сложили да би било потребно пронаћи синергију са другим сличним пројектима предложеним у оквиру Дунавске стратегије и Стратегије средишње Европе у вези са Јадранско-јонском иницијативом.
Током састанка је организована посета хидроелектрани Арто-Бланца, која би могла послужити као пример интегрисаног приступа хидроенергији, управљању поплавама, заштити животне средине и развоју туризма
План обележавања