O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

2. sestanek Savskega sveta za vode

konec:  07.06.2016.početak:  06.06.2016.
mesto dogajanja:  Sevnica (SI)
2. sestanek Savskega sveta za vode (SWC) je potekel v ponedeljek 6. in torek 7. junija 2016 v Sevnici (SI).

Savski svet za vode je bil ustanovljen kot svetovalno telo Mednarodne komisije za Savski bazen (Savska komisija) z namenom, da se širša javnost in deležniki vključijo v delo Savske komisije. S SWC naj bi Savska komisija bila primerno in na pravilen način informirana o znanju, orodji in inovacijami, ki se tičejo vodnih virov, upravljanjme z vodami, plovbi in ostalimi rabami vode (npr. eco-turizem) ter o skrbi in potrebami deležnikov. Na 2. sestanku se je zbralo več kot 40 predstavnikov in strokovnjakov iz občin, pokrajin, agencij za vode, raziskovalnih institucij, regionalnih agencij, gospodarskih zbornic ter nevladnih organizacij iz Savskih držav (BA, HR, SI in RS). Sestanek so skupno organizirali Vlada ZDA, Občina Sevnica, in Savska komisija. Glavna tema sestanka je bila Posledice upravljanja z vodami na lokalni ravni. Na začetku so bili predstavljeni projekti na nivoju Savskega bazena ter na prekomejnem in lokalnem nivoju. Napravljena je bila tudi SWOT analiza top-down in bottom-up pristopov v zvezi z upravljanjem z vodami. V nadaljevanju so udeleženci razpravljali o novih projektnih idejah na področju zaščite voda, prostorskega načrtovanja in razvoja turizma. Na koncu sestabka so udeleženci predlagali, da se pripravi projektni predlog za projekt razvoja trajnostnega rečnega turizma, ki naj bi obsegal navtični, podeželski, kulturni in eco-turizem v Savskem bazenu. Udeleženci so se strinjali, da bi bilo zaželjeno, da se najdejo sinergije z ostalimi podobnimi projekti v okviru Strategije EU za Podonavlje in Sredno Evropo s povezavami z Jadransko-Jonsko iniciativo.
V okviru sestanka je bil organiziran tudi ogled hidroelektrarne Arto-Blanca, ki lahko služi kot primer inegralnega pristopa k proizvodnji energije, obvladovanju poplav, zaščiti okolja in razvoja turizma.