О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

2. састанак Савског вијећа за воде

завршетак:  07.06.2016.почетак:  06.06.2016.
мјесто догађаjа:  Севница (SI)
Други састанак Савског вијећа за воде (SWC) одржан је 6. и 7. јуна 2016. (понедјељак и уторак) у Севници (SI).

SWC је основан као савјетодавно тијело Међународне комисије за слив ријеке Саве (Савска комисија) с циљем да се шира јавност и заинтересоване стране укључе у рад Савске комисије. Савска комисија би путем SWC-а била адекватно и правилно информисана о знању, алатима и иновацијама у вези с водним ресурсима, управљањем ријечним сливом, пловидбом и осталим коришћењем вода (нпр. наутика и еко-туризам), те о проблемима и потребама заинтересованих страна. Други састанак је окупио више од 40 представника и стручњака из опћина, агенција за воде, истраживачких институција, регионалних агенција, господарских комора и невладиних организација из земаља у сливу ријеке Саве (BiH, HR, SI и RS). Састанак су заједнички организовали Влада САД-а, Општина Севница и Савска комисија. Основна тема састанка била је Посљедице планирања управљања ријечним сливом на локалном новоу. На почетку су представљени примјери пројеката на нивоу слива, прекограничном и локалном нивоу те се расправљало о SWOT анализи top-down и bottom up приступа управљања водама. Уз то су дефинсране нове пројектне идеје у подручју заштите вода, просторног планирања и развоја туризма. Као закључак учесници су предложили да се изради приједлог пројекта за развој одрживог ријечног туризма који обухвата наутички, рурални, културни и еко-туризам у сливу ријеке Саве. Учесници су се такође сложили да би било потребно пронаћи синергију с другим сличним пројектима предложеним у оквиру Дунавске стратегије и Стратегије средишње Европе у вези са Јадранско-јонском иницијативом
Током састанка је организована посета хидроелектрани Арто-Бланца, која би могла послужити као примјер интегрисаног приступа хидроенергији, управљању поплавама, заштити животне средине и развоју туризм.
План обиљежавања