O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

2. sastanak Savskog vijeća za vode

završetak:  07.06.2016.početak:  06.06.2016.
mjesto događaja:  Sevnica (SI)
Drugi sastanak Savskog vijeća za vode (SWC) održan je 6. i 7. juna 2016. (ponedjeljak i utorak) u Sevnici (SI).

SWC je osnovan kao savjetodavno tijelo Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (Savska komisija) s ciljem da se šira javnost i zainteresovane strane uključe u rad Savske komisije. Savska komisija bi putem SWC-a bila adekvatno i pravilno informisana o znanju, alatima i inovacijama u vezi s vodnim resursima, upravljanjem riječnim slivom, navigacijom i ostalim korištenjem voda (npr. nautika i eko-turizam), te o problemima i potrebama zainteresovanih strana. Drugi sastanak je okupio više od 40 predstavnika i stručnjaka iz općina, agencija za vode, istraživačkih institucija, regionalnih agencija, privrednih komora i nevladinih organizacija iz zemalja u slivu rijeke Save (BiH, HR, SI i RS). Sastanak su zajednički organizovali Vlada SAD-a, Općina Sevnica i Savska komisija. Osnovna tema sastanka bila je Posljedice planiranja upravljanja riječnim slivom na lokalnom nivou. Na početku su predstavljeni primjeri projekata na nivou sliva, prekograničnom i lokalnom nivou te se raspravljalo o SWOT analizi top-down i bottom up pristupa upravljanja vodama. Uz to su definisane nove projektne ideje u području zaštite voda, prostornog planiranja i razvoja turizma. Kao zaključak učesnici su predložili da se izradi prijedlog projekta za razvoj održivog riječnog turizma koji obuhvata nautički, ruralni, kulturni i eko-turizam u slivu rijeke Save. Sudionici su se također složili da bi bilo potrebno pronaći sinergiju s drugim sličnim projektima predloženim u okviru Dunavske strategije i Strategije srednje Europe u vezi sa Jadransko-jonskom inicijativom.
Tokom sastanka je organizivana posjeta hidroelektrani Arto-Blanca, koja bi mogla poslužiti kao primjer integrisanog pristupa hidroenergiji, upravljanju poplavama, zaštiti okoliša i razvoju turizma.