O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Šesti sestanek pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu

konec:  01.06.2016.početak:  01.06.2016.
mesto dogajanja:  Palača Srbije (Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd)
V Beogradu je 1. junija 2016 potekal 6. sestanek držav pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu - Bosne in Hercegovine, Republike Hrvaške, Republike Slovenije in Republike Srbije. Na sestanku so na visokem ministrskem nivoju sodelovale delegacije iz držav Savskega bazena ter predstavniki mednarodne skupnosti.

Državne delegacije so vodili g. Mirko Šarović, minister zunanje trgovine in ekonomskih odnosov Bosne in Hercegovine, dr. Snežana Bogosavljević Bošković, ministrica za kmetijstvo in zaščito okolja Republike Srbije, ga. Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor Republike Slovenije in ga. Elizabeta Kos, pomočnica ministra za kmetijstvo Republike Hrvaške. Na sestanku so sodelovali tudi predstavniki mednarodnih (vladnih in nevladnih) organizacij, kot so UNESCO, Donavska komisija, ICPDR, GWP-CEE, WWF in REC, ter predstavnik Vlade ZDA.

Ta mednarodni sestanek, ki poteka redno vsake dve leti, ima velik pomen za izboljšanje prekomejnega sodelovanja na področju voda, usmerjevanje konkretnih aktivnosti držav in pri iskanju skupnih rešitev za trajnosti razvoj Savskega bazena.

Udeleženci 6. sestanka pogodbenic so razpravljali o ključnih vprašanjih pomembnih za izvajanje Okvirnega sporazuma, kot so obvadovanje poplav, obnova plovbe na reki Savi, izmenjava informacij ter o smernicah za nadaljne sodelovanje držav v Savskem bazenu. Predstavljeni so bili tudi dosedanji rezultati dela Mednarodne komisije za Savski bazen, kot tudi doseženi skupni rezultati savskih držav pri izvajanju Okvirnega sporazuma. Pogodbenice Okvirnega sporazuma so sprejele tudi skupno deklaracijo kot zaključni dokument sestanka, ki vsebuje dogovorjene smernice za nadaljno ozvajanje Okvirnega sporazuma, in ki so pomembe za razvoj Savskega bazena.

Naslednji 7. Sestanke pogodbneic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu bo potekal leta 2018 v Republiki Sloveniji.
 

PRILOŽENI DOKUMENTI

Prevzemanje»

AD.1_Svečana otvoritev in konstituiranje sestanka pogodbenic_Izjava

Prevzemanje»

AD.2_Dnevni red

Prevzemanje»

POROČILO + Aneksi_Angleščina

Prevzemanje»

Peto nacionalno poročilo o izvajanju FASRB_BOSNA in HERCEGOVINA

Prevzemanje»

Peto nacionalno poročilo o izvajanju FASRB_HRVAŠKA

Prevzemanje»

Peto nacionalno poročilo o izvajanju FASRB_SRBIJA

Prevzemanje»

Peto nacionalno poročilo o izvajanju FASRB_SLOVENIJA

Prevzemanje»

AD.3_Uradna izjava pogodbenic Okvirnega sporazuma

Prevzemanje»

AD.4_Sodelovanje s partnerji-kratki nagovori

Prevzemanje»

AD.5_Tekoče zadeve izvajanja Okvirnega sporazuma

KONTAKTNA OSEBA