О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Састанак директора националних хидрометеоролошких завода са слива реке Саве

завршетак:  23.02.2016.почетак:  23.02.2016.
место догађаjа:  Седиште Савске комисије, Кнеза Бранимира 29, Загреб
Састанак директора националних хидрометеоролошких завода са слива реке Саве (Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Србија, Република Словенија и Црна Гора) и Секретаријата Савске комисије одржан је 23. фебруара 2016. у просторијама Савске комисије у Загребу (ХР).

Представници Секретаријата су презентовали најзначајније активности Савске комисије за период 2015. године, а додатно су презентоване и релевантне активности на следећим пројектима:
  • Успостављање Система за прогнозу и рано упозорење од поплава за слив реке Саве (WBIF грант);
  • Хидролошко-хидрауличко моделирање слива реке Саве (2. фаза подршке Владе САД)
  • Питања везана за управљање наносом
  • Заједничка мерења протока на граничним водотоцима
Учесницима састанка су представљени и резултати пројеката СаваГИС и СаваХИС, а предстаљена је а и уживо демо презентација интернет апликација www.savagis.org и www.savahis.org за преглед, анализу и размену података везаних за управљање речним сливом и поплавним ризиком, као и хидролошких и метеоролошких података за слив реке Саве.

Учесници су такође дискутовали спровођење документa - Смерницe за размену хидролошких и метеоролошких података и информација у сливу реке Саве, који се може наћи на следећем линку: Смерницe за размену података.

План обележавања