O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Sestanek direktorjev hidrometeoroloških služb iz Savskega bazena

konec:  23.02.2016.početak:  23.02.2016.
mesto dogajanja:  Sedež Savske komisije (Kneza Branimira 29, Zagreb)
23. februarja 2016 je v prostorih Savske komisije v Zagrebu (HR) potekal sestanek direktorjev hidrometeoroloških služb iz Savskega bazena (Bosne in Hercegovine, Republike Hrvaške, Republike Srbije, Republike Slovenije in Črne gore) in sekretariata Savske komisije.

Predstavniki sekretariata so predstavili najvažnejše aktivnosti Savske komisije za leto 2015, še posebno na naslednjih projektih.
  • Vzpostavitev sistema za prognozo in zgodnje opozarjanje ob poplavah za Savski bazen (WBIF grant);
  • Hidrološko-hidravlično modeliranje porečja reke Save (2 faza s podporo Vlade ZDA);
  • Zadeve vezane s upravljanjem s sedimentom;
  • Skupne meritve pretokov na mejnih odsekih vodotokov.
Udeležencem sestanka so bili predstavljeni tudi rezultati projekta vzpostavitve SavaGIS in SavaHIS ter demonstriracija obeh sistemov v živo. Sistema sta dostopna na www.savagis.org in www.savahis.org. Glavni namen obeh sistemov je prikaz, analiza in izmenjava podatkov in infomacij o porečju in obvladovanje poplavne ogroženosti ter hidroloških in meteorloških podatkov v Savskem bazenu.

Udeleženci so razpravljali tudi o izvajanju dokumenta - Smernice za izmenjavo hidroloških in meteoroloških podatkov in informacij v Savskem bazenu, ki jo je mogoče doseči na naslednji povezavi: Smernice za izmenjavo podatkov.