О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Састанак директора националних хидрометеоролошких завода са слива ријеке Саве

завршетак:  23.02.2016.почетак:  23.02.2016.
мјесто догађаjа:  Сjедиште Савске комисије, Кнеза Бранимира 29, Загреб
Састанак директора националних хидрометеоролошких завода са слива ријеке Саве (Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Србија, Република Словенија и Црна Гора) и Секретаријата Савске комисије одржан је 23. фебруара 2016. у просторијама Савске комисије у Загребу (ХР).

Представници Секретаријата су презентовали најзначајније активности Савске комисије за период 2015. године, а додатно су презентоване и релевантне активности на сљедећим пројектима:
  • Успостављање Система за прогнозу и рано упозорење од поплава за слив ријеке Саве (WBIF грант);
  • Хидролошко-хидрауличко моделирање слива ријеке Саве (2. фаза подршке Владе САД)
  • Питања везана за управљање наносом
  • Заједничка мјерења протока на граничним водотоцима
Учесницима састанка су представљени и резултати пројеката СаваГИС и СаваХИС, а предстаљена је и уживо демо презентација интернет апликација www.savagis.org и www.savahis.org за преглед, анализу и размјену података везаних за управљање ријечним сливом и поплавним ризиком, као и хидролошких и метеоролошких података за слив ријеке Саве.

Учесници су такође дискутовали спровођење документa - Смјернице за размјену хидролошких и метеоролошких података и информација у сливу ријеке Саве, који се може наћи на сљедећем линку: Смjерницe за размjену података.

План обиљежавања