O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Sastanak direktora državnih hidrometeoroloških službi iz sliva rijeke Save

završetak:  23.02.2016.početak:  23.02.2016.
mjesto događaja:  Sjedište Savske komisije (Kneza Branimira 29, Zagreb)
Sastanak direktora državnih hidrometeoroloških službi iz sliva rijeke Save (Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Srbija, Republika Slovenija i Crna Gora) i Tajništva Savske komisije održan je 23. veljače 2016. u prostorijama Savske komisije u Zagrebu (HR).

Predstavnici Tajništva predstavili su najznačajnije aktivnosti Savske komisije u 2015. godini, a dodatno su predstavljene i relevantne aktivnosti na sljedećim projektima:
  • Uspostava Sustava za prognozu i rano upozorenje od poplava za sliv rijeke Save (WBIF grant);
  • Hidrološko-hidrauličko modeliranje sliva rijeke Save (2. faza podrške Vlade SAD)
  • Pitanja vezana za upravljanje sedimentom
  • Zajednička mjerenja protoka na graničnim vodotocima
Sudionicima sastanka predstavljeni su i rezultati projekata SavaGIS i SavaHIS, a izvršena je i live demo prezentacija web aplikacija www.savagis.org i www.savahis.org za pregled, analizu i razmjenu podataka vezanih za upravljanje riječnim slivom i poplavnim rizikom, kao i hidroloških i meteoroloških podataka za sliv rijeke Save.

Sudionici su također diskutovali i o implementaciji dokumenta - Smjernice za razmjenu hidroloških i meteoroloških podataka i informacija u slivu rijeke Save, koji je dostupan na sljedećem linku: Smjernice za razmjenu podataka.