O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Sastanak direktora nacionalnih hidrometeoroloških zavoda iz sliva rijeke Save

završetak:  23.02.2016.početak:  23.02.2016.
mjesto događaja:  Sjedište Savske komisije (Kneza Branimira 29, Zagreb)
Sastanak direktora nacionalnih hidrometeoroloških zavoda iz sliva rijeke Save (Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Srbija, Republika Slovenija i Crna Gora) i Sekretarijata Savske komisije održan je 23. februara 2016. u prostorijama Savske komisije u Zagrebu (HR).

Predstavnici Sekretarijata su prezentovali najznačajnije aktivnosti Savske komisije za period 2015. godine, a dodatno su prezentovane i relevantne aktivnosti na slijedećim projektima:
  • Uspostava Sistema za prognozu i rano upozorenje od poplava za sliv rijeke Save (WBIF grant);
  • Hidrološko-hidrauličko modeliranje sliva rijeke Save (2. faza podrške Vlade SAD)
  • Pitanja vezana za upravljanje sedimentom
  • Zajednička mjerenja protoka na graničnim vodotocima
Učesnicima sastanka su predstavljeni i rezultati projekata SavaGIS i SavaHIS, te izvršena i live demo prezentacija web aplikacija www.savagis.org i www.savahis.org za pregled, analizu i razmjenu podataka vezanih za upravljanje riječnim slivom i poplavnim rizikom, kao i hidroloških i meteoroloških podataka za sliv rijeke Save.

Učesnici su također diskutovali i o implementaciji dokumenta - Smjernice za razmjenu hidroloških i meteoroloških podataka i informacija u slivu rijeke Save, koji je dustup na sljedećem linku: Smjernice za razmjenu podataka.

Kalendar
forwardbackavgust 2021
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Plan obilježavanja