О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Представљање прекограничне сарадње у оквиру Међународне комисије за слив реке Саве

завршетак:  21.12.2015.почетак:  21.12.2015.
место догађаjа:  Љубљана (SI)
У просторијама Словенске агенције за заштиту животне средине (ARSO), 21. децембра 2015. представљени су резултати прекограничне сарадње у оквиру Међународне комисије за слив реке Саве (ISRBC). Сарадња између земаља на нивоу слива реке Саве утврђена је на бази Оквирног споразума о сливу реке Саве.

Представници ISRBC-а представили су већину активности спроведених током 2015. године у области управљања водама, као што су развој Плана управљања сливом реке Саве (одобрен на 5. састанку страна Оквирног споразума, у децембру 2014.), што је основа за процену еколошког стања вода, управљање наносом, План прилагођења климатским променама (WATCAP) и израду оцене повезивања (NEXUS) сектора воде /хране/ енергије / екосистема. Што се тиче управљања поплавама, у току је избор консултанта за развој и имплементацију Система предвиђања поплава и упозорења (потпомаже Светска банка) и друга фаза израде модела за реку Саву (уз подршку USACE -а). Посебна пажња посвећена је развоју система размене података између земаља слива реке Саве, који су релевантни за спровођење Плана управљања речним сливом (SavaGIS) и размену хидролошких и метеоролошких података и информација (SavaHIS). Оба система ће да омогуће свим земљама у сливу реке Саве лак приступ жељеним подацима на једном месту, wеб страници ISRBC -а. Оба система су у фази тестирања и ускоро ће бити доступни широј јавности и стручњацима.
Представници ARSO-а представили су главне резултате пројекта BOBER, који се односе на надоградњу система за праћење и анализу водне животне средине у Словенији. У оквиру овог пројекта, Словенија је између осталог, обновила, надоградила и изградила мрежу аутоматских станица површинских и подземних вода, метеоролошких станица, нови метеоролошки радар у западној Словенији те нове зграде за хидролошке и услуге мерења заједно с лабораторијама и рачунским центром. Такођер су представили и планове за развој хидролошког система предвиђања за Словенију.
Главни закључак састанка је да резултати показују одличну сарадњу између земаља у сливу реке Саве. Таква сарадња може бити ефикасан алат за планирање прекограничне регулације и одрживо кориштење водних ресурса у међународном окружењу те може послужити као добар пример за друге сличне међународне сливове.
План обележавања