O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Predstavitev prekomejnega sodelovanja v okviru Mednarodne komisije za Savski bazen

konec:  21.12.2015.početak:  21.12.2015.
mesto dogajanja:  Ljubljana (SI)
21. 12. 2015 je v prostorih Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) potekala predstavitev rezultatov prekomejnega sodelovanja v okviru Mednarodne komisije za Savski bazen. Sodelovanje med dražavami na nivoju Savskega bazena je vzpostavljeno na osnovi Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, katerega pogodbnica je tudi Republika Slovenija.

Predstavljene so bile aktivnosti izvedene v letu 2015 na področju upravljanja z vodami, kot so izdelava Načrta upravljanja z vodami za Savski bazen (potrjen na 5. sestanku pogodbenic Okvirnega sporazuma, decembra 2014), osnov za oceno ekološkega stanja voda, upravljanje s sedimentom, načrta prilagajanja klimatskim spremembam (WATCAP) ter izdelavo ocene sklopa (nexusa) voda/hrana/energija/ekosistem. Na področju obvladovanja poplav je v toku izbira konzultanta za izdelavo Sistema za napovedovanje in alarmiranje v primeru poplav s finačno podporo Svetovne banek ter druga faza izdelave modela za Savo s podporo USACE. Posebna pozornost je bila namenjen izvedi Sistema za izmenjavo podatkov in informacij med državni v porečju reke Save relevantnih za implementacijo načrta upravljanja z vodami za Savski bazen (SavaGIS) ter izmenjavi hidroloških in meteoroloških podatkov (SavaHIS). Oba sistema bosta omogočila, da bodo vse države v porečju reke Save lahko dostopale do željenih podatkov na enem mestu, in sicer na spletni strani Savske komisije. Sistema sta v testni fazi in bosta kmalu dostopna tudi širši strokovni javnosti.
Predstaviki ARSO-a so predstavili glavne rezultate projekta BOBER, ki se nanašajo na nadgradnjo sistema za spremljanje in analiziranje vodnega okolja v Sloveniji. V okviru tega projekta je Slovenija med drugim obnovila, nadgradila oziroma zgradila široko mrežo samodejnih merilnih postaj na povšinskih in podzemnih vodah ter meteoroloških postaj, postavila nov meteorološki radar v zahodni Sloveniji, novo stavbo za hidrološko in meteorološko službo skupaj z laboratorijem in računskim centrom. Predstavljeni so bili tudi načrti za razvoj hidroškega prognostičnega sistema za Slovenijo.
Glavni zaključek sestanka je bil, da doseženi rezultati kažejo na odlično sodelovanja med državami v Savskem bazenu, vključno s Slovenijo. Takšno čezmejno sodelovanje je lahko učinkovito orodje za načrtovanje čezmejnih ureditev in trajnostno rabo vodnih virov v mednarodnem okolju ter je lahko za vzor za druga podobna mednarodna porečja oz. povodja.