О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Представљање прекограничне сарадње у оквиру Међународне комисије за слив ријеке Саве

завршетак:  21.12.2015.почетак:  21.12.2015.
мјесто догађаjа:  Љубљана (SI)
У просторијама Словенске агенције за заштиту животне средине (ARSO), 21. децембра 2015. представљени су резултати прекограничне сарадње у оквиру Међународне комисије за слив ријеке Саве (ISRBC).

Сарадња између земаља на нивоу слива ријеке Саве утврђена је на бази Оквирног споразума о сливу ријеке Саве. Представници ISRBC-а представили су већину активности спроведених током 2015. године у области управљања водама, као што су развој Плана управљања сливом ријеке Саве (одобрен на 5. састанку страна Оквирног споразума, у децембру 2014.), што је основа за процјену еколошког стања вода, управљање наносом, План прилагођења климатским промјенама (WATCAP) и израду оцјене повезивања (NEXUS) сектора воде / хране / енергије / екосистема. Што се тиче управљања поплавама, у току је избор консултанта за развој и имплементацију Система предвиђања поплава и упозорења (потпомаже Свјетска банка) и друга фаза израде модела за ријеку Саву (уз подршку USACE -а). Посебна пажња посвећена је развоју система размјене података између земаља слива ријеке Саве, који су релевантни за спровођење Плана управљања ријечним сливом (SavaGIS) и размјену хидролошких и метеоролошких података и информација (SavaHIS). Оба система ће омогућити свим земљама у сливу ријеке Саве лак приступ жељеним подацима на једном мјесту, wеб страници ISRBC -а. Оба система су у фази тестирања и ускоро ће бити доступни широј јавности и стручњацима.
Представници ARSO-а представили су главне резултате пројекта BOBER, који се односе на надоградњу система за праћење и анализу водне животне средине у Словенији. У оквиру овог пројекта, Словенија је између осталог, обновила, надоградила и изградила мрежу аутоматских станица површинских и подземних вода, метеоролошких станица, нови метеоролошки радар у западној Словенији те нове зграде за хидролошке и услуге мјерења заједно с лабораторијама и рачунским центром. Такођер су представили и планове за развој хидролошког система предвиђања за Словенију.
Главни закључак састанка је да резултати показују одличну сарадњу између земаља у сливу ријеке Саве. Таква сарадња може бити ефикасан алат за планирање прекограничне регулације и одрживо кориштење водних ресурса у међународном окружењу те може послужити као добар примјер за друге сличне међународне сливове.
План обиљежавања