O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Predstavljanje prekogranične suradnje u okviru Međunarodne komisije za sliv rijeke Save

završetak:  21.12.2015.početak:  21.12.2015.
mjesto događaja:  Ljubljana (SI)
U prostorijama Slovenske agencije za zaštitu okoliša (ARSO), 21. prosinca 2015. predstavljeni su rezultati prekogranične suradnje u okviru Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (ISRBC).

Suradnja između zemalja na razini sliva rijeke Save utvrđena je temeljem Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save. Predstavnici ISRBC-a predstavili su većinu aktivnosti provedenih tijekom 2015. godine u području upravljanja vodama, kao što su razvoj Plana upravljanja slivom rijeke Save (odobren na 5. sastanku stranaka Okvirnog sporazuma, u prosincu 2014.), što je osnova za procjenu ekološkog stanja voda, upravljanje nanosom, Plan prilagodbe klimatskim promjenama (WATCAP) i izradu ocjene povezivanja (NEXUS) sektora vode / hrane / energije / ekosustava. Što se tiče upravljanja poplavama, u tijeku je izbor konzultanta za razvoj i provedbu Sustava predviđanja poplava i upozorenja (podupire Svjetska banka) i druga faza izrade modela za rijeku Savu (uz podršku USACE-a). Posebna pozornost posvećena je razvoju sustava razmjene podataka između zemalja sliva rijeke Save, koji su relevantni za provedbu Plana upravljanja riječnim slivom (SavaGIS) i razmjenu hidroloških i meteoroloških podataka i informacija (SavaHIS). Oba sustava će omogućiti svim zemljama u slivu rijeke Save lak pristup željenim podacima na jednom mjestu, web stranici ISRBC-a. Oba sustava su u fazi testiranja i uskoro će biti dostupni široj javnosti i stručnjacima.
Predstavnici ARSO-a predstavili su glavne rezultate projekta BOBER, koji se odnose na nadogradnju sustava za praćenje i analizu vodnog okoliša u Sloveniji. U okviru ovog projekta, Slovenija je između ostalog, obnovila, nadogradila i izgradila mrežu automatskih postaja površinskih i podzemnih voda, meteoroloških postaja, novi meteorološki radar u zapadnoj Sloveniji te nove zgrade za hidrološke i usluge mjerenja zajedno s laboratorijima i računalnim centrom. Također su predstavili i planove za razvoj hidrološkog sustava predviđanja za Sloveniju.
Glavni zaključak sastanka je da rezultati pokazuju odličnu suradnju između zemalja u slivu rijeke Save. Takva suradnja može biti učinkovit alat za planiranje prekogranične regulacije i održivo korištenje vodnih resursa u međunarodnom okruženju te može poslužiti kao dobar primjer za druge slične međunarodne slivove.