O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Predstavljanje prekogranične saradnje u okviru Međunarodne komisije za sliv rijeke Save

završetak:  21.12.2015.početak:  21.12.2015.
mjesto događaja:  Ljubljana (SI)
U prostorijama Slovenske agencije za zaštitu životne sredine (ARSO), 21. decembra 2015. predstavljeni su rezultati prekogranične saradnje u okviru Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (ISRBC).

Saradnja između zemalja na nivou sliva rijeke Save utvrđena je na bazi Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save. Predstavnici ISRBC-a predstavili su većinu aktivnosti sprovedenih tokom 2015. godine u oblasti upravljanja vodama, kao što su razvoj Plana upravljanja slivom rijeke Save (odobren na 5. sastanku strana Okvirnog sporazuma, u decembru 2014.), što je osnova za procjenu ekološkog stanja voda, upravljanje nanosom, Plan prilagođenja klimatskim promjenama (WATCAP) i izradu ocjene povezivanja (NEXUS) sektora vode / hrane / energije / ekosistema. Što se tiče upravljanja poplavama, u toku je izbor konsultanta za razvoj i implementaciju Sistema predviđanja poplava i upozorenja (potpomaže Svjetska banka) i druga faza izrade modela za rijeku Savu (uz podršku USACE -a). Posebna pažnja posvećena je razvoju sistema razmjene podataka između zemalja sliva rijeke Save, koji su relevantni za sprovođenje Plana upravljanja riječnim slivom (SavaGIS) i razmjenu hidroloških i meteoroloških podataka i informacija (SavaHIS). Oba sistema će omogućiti svim zemljama u slivu rijeke Save olakšan pristup željenim podacima na jednom mjestu, web stranici ISRBC -a. Oba sistema su u fazi testiranja i uskoro će biti dostupni široj javnosti i stručnjacima.
Predstavnici ARSO-a predstavili su glavne rezultate projekta BOBER, koji se odnose na nadgradnju sistema za praćenje i analizu vodne životne sredine u Sloveniji. U okviru ovog projekta, Slovenija je između ostalog, obnovila, nadgradila i izgradila mrežu automatskih stanica za praćenje površinskih i podzemnih voda, meteoroloških stanica, novi meteorološki radar u zapadnoj Sloveniji te nove zgrade za hidrološke i usluge mjerenja zajedno s laboratorijama i računskim centrom. Također su predstavili i planove za razvoj hidrološkog sistema predviđanja za Sloveniju.
Glavni zaključak sastanka je da rezultati pokazuju odličnu saradnju između zemalja u slivu rijeke Save. Takva saradnja može biti efikasan alat za planiranje prekogranične regulacije i održivo korištenje vodnih resursa u međunarodnom okruženju te može poslužiti kao dobar primjer za druge slične međunarodne slivove.