О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Презентација Приручника за пловидбу на реци Сави у Београду

завршетак:  09.10.2015.почетак:  09.10.2015.
место догађаjа:  Саобраћајни факултет у Београду
Дана 9.10.2015. године на Саобраћајном факултету у Београду одржана је презентација Приручника за пловидбу на реци Сави који је приредила и издала Међународна комисија за слив реке Саве.

Поред декана, професора и студената предметног факултета, том приликом присуствовали су и бројни представници из Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфрастуктуре, Дирекције за пловне путеве, Удружења капетана унутрашње пловидбе Србије, Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, Војне Академије Београд – модул речних јединица, Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу Београд, Саобраћајне школе “Пинки” Нови Сад - речни смер / наутички техничар и разних бродарских компанија.

Након презентација у којима је представљена Савска комисија, пловидба на реци Сави и њен значај у мрежи европских пловних путева, као и садржај Приручника, у дискусији која је уследила оцењено ја да је Приручник корисна публикација која се може користити и у оквиру наставе на образовним институцијама које у свом програму имају унутрашњу пловидбу, а користи га и широк круг учесника у пловидби.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ

Преузми документ»

Приручник за пловидбу на реци Сави - Жељко Милковић

Преузми документ»

Регионална сарадња за одрживи развој у сливу реке Саве - Дејан Коматина

Преузми документ»

Искуства примене РИС-а у Републици Србији - Љубиша Михајловић

КОНТАКТ ОСОБА