O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Predstavitev Priročnika za plovbo po reki Savi

konec:  09.10.2015.početak:  09.10.2015.
mesto dogajanja:  Fakultet za promet v Beogradu
9.10.2015 je na Fakulteti za promet v Beogradu potekala predstavitev Priročnika za plovbo po reki Savi, ki ga je pripravila in izdala Mednarodna komisija za Savski bazen.

Poleg dekana, profesorjev in študentov so bili na predstavitvi prisotni številni predstavniki Ministrstva za gradbeništvo, promet in infrastrukturo, Direkcije za plovne poti, Združenja kapitanov plovbe po celinskih vodah Srbije, Fakultete za tehnične znanosti Univerze v Novem Sadu, Vojne akademije Beograd- odsek rečnih enot, Šole za ladjarstvo, gradnjo ladij ter hidrogradnjo, Prometne šole „Pinki“ Novi Sad- rečna smer/navtični tehnik, kot tudi predstavniki raznih ladjarskih podjetij.

Po predstavitvi Savske komisije, plovbe po reki Savi in njenega pomena v mreži evropskih plovnih poti ter vsebine Priročnika so prisotni v razpravi, ki je sledila, ocenili, da je Priročnik koristna publikacija, ki se lahko koristi v okviru učnega procesa na izobraževalnih institucijah, ki imajo v svojem programu plovbo po celinskih vodah in ga uporablja širok krog sodelujočih v plovbi.

PRILOŽENI DOKUMENTI

Prevzemanje»

Priročnik za plovbo po reki Savi - Željko Milković

Prevzemanje»

Regionalno sodelovanje za trajnostni razvoj v Savskem bazenu

Prevzemanje»

Izkušnje z uporabo RIS-a v Republiki Srbiji - Ljubiša Mihajlović

KONTAKTNA OSEBA