O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Prezentacija Priručnika za plovidbu na rijeci Savi u Beogradu

završetak:  09.10.2015.početak:  09.10.2015.
mjesto događaja:  Prometni fakultet u Beogradu
9. listopada 2015. na Prometnom fakultetu u Beogradu održana je prezentacija Priručnika za plovidbu na rijeci Savi, koji je priredila i izdala Međunarodna komisija za sliv rijeke Save.

Uz dekana, profesore i studente predmetnog fakulteta, toj su prigodi nazočili i brojni predstavnici Ministarstva graditeljstva, prometa i infrastukture, Direkcije za plovne puteve, Udruženja kapetana unutarnje plovidbe Srbije, Fakulteta tehničkih znanosti Sveučilišta u Novom Sadu, Vojne akademije Beograd – modul riječnih jedinica, Škole za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju Beograd, Prometne škole “Pinki” Novi Sad - riječni smjer /nautički tehničar, kao i predstavnici raznih brodarskih kompanija.

Nakon prezentacija u kojima je predstavljena Savska komisija, plovidba na rijeci Savi i njen značaj u mreži europskih plovnih puteva, kao i sadržaj Priručnika, u raspravi koja je usljedila ocijenjeno je da je Priručnik korisna publikacija koja se može koristiti i u okviru nastave na obrazovnim institucijama koje u svom programu imaju unutarnju plovidbu, a koristi ga i širok krug sudionika u plovidbi.

DOKUMENTI U PRILOGU

Preuzmi dokument»

Priručnik za plovidbu na rijeci Savi - Željko Milković

Preuzmi dokument»

Regionalna suradnja za održivi razvoj u slivu rijeke Save - Dejan Komatina

Preuzmi dokument»

Iskustva primene RIS-a u Republici Srbiji - Ljubiša Mihajlović

KONTAKT OSOBA