O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Prezentacija Priručnika za plovidbu na rijeci Savi u Beogradu

završetak:  09.10.2015.početak:  09.10.2015.
mjesto događaja:  Saobraćajni fakultet u Beogradu
Dana 9.10.2015. godine na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu održana je prezentacija Priručnika za plovidbu na rijeci Savi koji je priredila i izdala Međunarodna komisija za sliv rijeci Save.

Pored dekana, profesora i studenata pomenutog fakulteta, tom prilikom prisustvovali su i brojni predstavnici iz Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastukture Srbije, Direkcije za plovne puteve Srbije, Udruženja kapetana unutrašnje plovidbe Srbije, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Vojne Akademije Beograd – modul riječnih jedinica, Škole za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju Beograd, Saobraćajne škole “Pinki” Novi Sad - riječni smijer /nautički tehničar i raznih brodarskih kompanija.

Nakon prezentacija u kojima je predstavljena Savska komisija, plovidba na rijeci Savi i njen značaj u mreži evropskih plovnih puteva, kao i sadržaj Priručnika, u diskusiji koja je uslijedila ocijenjeno ja da je Priručnik korisna publikacija koja se može koristiti i u okviru nastave na obrazovnim institucijama koje u svom programu imaju unutrašnju plovidbu, a koristi ga i širok krug učesnika u plovidbi.

PRILOŽENI DOKUMENTI

Preuzmi dokument»

Priručnik za plovidbu na rijeci Savi - Željko Milković

Preuzmi dokument»

Regionalna saradnja za održivi razvoj u slivu rijeke Save - Dejan Komatina

Preuzmi dokument»

Iskustva primene RIS-a u Republici Srbiji - Ljubiša Mihajlović

KONTAKT OSOBA