O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Sastanak sekretariata DC i ISRBC

završetak:  24.04.2014.početak:  23.04.2014.
mjesto događaja: 
Sastanak sekretarijata Dunavske komisije (DC) i Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (ISRBC) održan je 23. i 24. aprila 2014. u prostorijama Dunavske komisije u Budimpešti (HU). Predstavnici oba sekretarijata razmijenili su informacije o poslovima i planovima koji se odnose na klimatske promjene, hidrometeorologiju, razvoj GIS-a i zaštitu od poplava. Raspravljali su i o usklađivanju svojih gledišta u pogledu buduće saradnje na različitim inicijativama i projektima kao što su ujednačavanje i modernizacija standarda za kvalifikacije posade u unutarnjoj plovidbi, CESTE, koridor Rajna-Dunav, COWANDA I NEWADA.
Više informacija i prezentacije sa sastanka dosupne su na
 www.danubecommission.org/index.php/en_US/press-release

 

KONTAKT OSOBA