О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Састанак директора националних хидрометеоролошких служби у сливу реке Саве

завршетак:  11.02.2014.почетак:  11.02.2014.
место догађаjа: 
Састанак директора националних хидрометеоролошких служби Страна потписница Оквирног споразума за слив реке Саве (Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Србија и Република Словенија), Црне Горе и Секретаријата Савске комисије одржан је 11. фебруара 2104. у просторијама СК у Загребу (ХР). Учесници су дискутовали о релевантним текућим активностима, пројектима и о успостављању система хидролошких и метеоролошких информација и размене података за слив реке Саве, као и о припреми наредних издања хидролошких годишњака.
По питању пројеката, директори НХС су препознали напоре СК и у потпуности подржали сарадњу са UNECE/ENVSEC, USACE и WMO. Обавезали су се на активно укључивање у развој система размене података и подржали су финализацију политике размене хидролошких и метеоролошких података и информација у сливу реке Саве. Такође, сложили су се по питању наставка активности на припреми и објављивању хидролошких годишњака на сајту Савске комисије.

План обележавања