O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Sastanak s direktorima državnih hidrometeoroloških službi u slivu rijeke Save

završetak:  11.02.2014.početak:  11.02.2014.
mjesto događaja: 
Sastanak s direktorima državnih hidrometeoroloških službi Stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Srbija i Republika Slovenija) i Crne Gore sa Tajništvom Savske komisije održan je 11. veljače 2014. u prostorijama Savske komisije u Zagrebu (HR). Sudionici su raspravljali o relevantnim tekućim aktivnostima i projektima, uspostavi sustava razmjene hidroloških i meteoroloških podataka za sliv rijeke Save te razvoju budućih izdanja hidroloških godišnjaka.
Što se tiče projekata, direktori državnih hidrometeoroloških službi prepoznali su napore Savske komisije i u potpunosti podržali suradnju sa UNECE/ENVSEC, USACE i WMO. Obvezali su se da će aktivno sudjelovati u razvoju sustava razmjene podataka i podržali finalizaciju politike o razmjeni hidroloških i meteoroloških podataka i informacija u slivu rijeke Save. Također su se složili s nastavkom aktivnosti na pripremi i objavljivanju hidroloških godišnjaka na web stranici Savske komisije.