O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Sastanak direktora nacionalnih hidrometeoroloških službi u slivu rijeke Save

završetak:  11.02.2014.početak:  11.02.2014.
mjesto događaja: 
Sastanak direktora nacionalnih hidrometeoroloških službi Strana potpisnica Okvirnog sporazuma za sliv rijeke Save (Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Srbija i Republika Slovenija), Crne Gore i Sekretarijata Savske komisije održan je 11. februara 2104. u prostorijama SK u Zagrebu (HR). Učesnici su diskutirali o relevantnim tekućim aktivnostima, projektima i o uspostavljanju sistema hidroloških i meteoroloških informacija i razmjene podataka za sliv rijeke Save, kao i o pripremi narednih izdanja hidroloških godišnjaka.
Po pitanju projekata, direktori NHS su prepoznali napore SK i u potpunosti podržali suradnju sa UNECE/ENVSEC, USACE i WMO. Obavezali su se na aktivno uključivanje u razvoj sistema razmjene podataka i podržali su finalizaciju politike razmjene hidroloških i meteoroloških podataka i informacija u slivu rijeke Save. Takođe, složili su se po pitanju nastavka aktivnosti na pripremi i objavljivanju hidroloških godišnjaka na web stranici Savske komisije.