O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Uskladitva predloga Protokola o preprečevanju onesnaževanja voda zaradi plovbe k Okvirnemu sporazumu o savskem bazenu

konec:  25.03.2009.početak:  24.03.2009.
mesto dogajanja:  Zagreb
Sestanek na temo harmonizacije besedila na osnutku Protokola za preprečitev onesnaženja voda zaradi plovbe k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu se je odvijal 24. in 25. marca 2009 v Zagrebu. Sestanek je organizirala Mednarodna komisija za Savski bazen.

Sestanka so se udeležile delegacije iz držav pogodbenic Okvirnega sporazuma, da bi dosegle medesbojen dogovor o besedilu osnutka Protokola.

Delegacije so se strinjale, da brez odlaganja, predlagajo svojim vladam, da čimprej privzamejo vse potrebne mere, da bodo pogodbenice podpisale Protokol na Drugem zasedanju držav pogodbenic, ki bo potekal 1. junija 2009 v Beogradu.

Savska komisija je ponudila svoje usluge in pomoč pri pospeševanju vseh bodočih aktivnosti z namenom, da bo Protokol podpisan v predlaganem roku.