O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

1. sastanak Foruma dionika za Projekt izrade studije utjecaja na okoliš i projektne dokumentacije za Unapređenje uvjeta plovidbe na dionici rijeke Save od rkm 300 do rkm 329

završetak:  22.05.2019.početak:  22.05.2019.
mjesto događaja:  Hrvatske vode (Ul. grada Vukovara 220, Zagreb)
Dana 22. svibnja 2019. godine u prostorijama Hrvatskih voda održat će se prvi sastanak Foruma dionika za Projekt izrade studije utjecaja na okoliš i projektne dokumentacije za Unapređenje uvjeta plovidbe na dionici rijeke Save od rkm 300 do rkm 329 (Projekt Jaruge - Novi Grad).

Dana 22. svibnja 2019. godine u Zagrebu, u prostorijama Hrvatskih voda održan je prvi sastanak Foruma dionika za Projekt izrade studije utjecaja na okoliši i projektne dokumentacije za unapređenje uvjeta plovidve na dionici rijeke Save od rkm 300 do rkm 329 (Projekt Jaruge - Novi Grad).

Glavne zadaće Foruma su: omogućenje razmjene informacija o izradi Studije utjecaja na okoliš i izradi projektne dokumentacije; formuliranje projektnih potreba za informacijama, komentara, pitanja i preporuka projektnom timu; izrada prijedloga potrebnih poboljšanja aktivnosti u različitim fazama Projekta; poticanje provedbe načela Zajedničke izjave o vodećim principima za razvoj unutarnje plovidbe i zaštite okoliša u slivu rijeke Dunav i Priručnika o dobrim praksama u planiranju održivih plovnih putova; razmatranje drugih relevantnih preporuka i prijedloga u vezi s Projektom.

Forumom će se ostvarivati aktivno uključenje dionika, odnosno njihovo puno sudjelovanje kroz cijeli proces projektnog planiranja, a samim time i njihov izravan doprinos u krajnjem ishodu i planovima.

Na sastanku su predstavljene aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i studije o procjeni utjecaja na okoliš. Posebna pozornost posvećena je hidrauličkom modeliranju za potrebe konceptualnih rješenja, uključujući višekriterijsku analizu za optimalan izbor mjera za predmetne dionice. Glede procjene utjecaja na okoliš, zaključeno je da je potrebno provesti dodatne analize varijantnih rješenja s razradom okolišnih pokazatelja, odnosno pokazatelja utjecaja na okoliš.

DOKUMENTI U PRILOGU

Preuzmi dokument»

Dnevni red (na hrvatskom)

Preuzmi dokument»

Dnevni red (na engleskom)

Preuzmi dokument»

Projekt poboljšanja uslova plovnosti rijeke Save od rkm 300 do rkm 329 - Koncepcijsko rješenje

Preuzmi dokument»

Prezentacije sa sastanka

Preuzmi dokument»

Izvješće sa sastanka (na hrvatskom jeziku)

Preuzmi dokument»

Izvješće sa sastanka (na engleskom jeziku)

KONTAKT OSOBA