O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

3. parlament mladih

konec:  20.09.2014.početak:  19.09.2014.
mesto dogajanja:  Ljubljana (Slovenija)
Za mednarodni dan reke Save (1. junij) je bilo tako kot pretekla leta pripravljenih več dogodkov, med drugim tudi 3. Parlament mladih . Vendar pa je morala Mednarodna komisija za Savski bazen, kot glavni iniciator obeleževanja Dneva reke Save, zaradi tragičnih dogodkov, ki so jih povzročile majske poplave na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in Srbiji, večino dogodkov odpovedati. Kljub temu, da smo tudi sedaj priča obsežnim poplavam v porečju reke Save, smo se na Savski komisiji odločili, da organiziramo 3. Parlament mladih, ki je namenjen dvigovanju ekološke zavesti mladih vezane na porečje reke Save.

Parlament mladih 2014 je potekal v petek 19. in v soboto 20. septembra 2014 v Biotehničnem izobraževalnem centru Ljubljana (Slovenija) (www.bic-lj.si), s ciljem, da se mladi informirajo, izmenjajo znanje ter izkušnje v zvezi z izrednimi ekološkimi vrednostmi in gospodarskimi potenciali reke Save. Na njem je sodelovalo okoli 60 učencev in profesorjev iz 8 srednjih šol Bosne in Hercegovine (Srednja šola Ivan Goran Kovačić- Kiseljak, Srednja strokovna in tehnična šola Gradiška, JU Medicinska šola Bihać), Hrvaške (Srednja šola Tina Ujevića in Tehnična šola Kutina, Ekonomska in trgovska šola Čakovec), Srbije (Gostinska in turistična šola Beograd) ter Slovenije (Gimnazija Kranj, Srednja šola Črnomelj). Udeleženci so se spoznavali z možnostmi izkoriščanja voda, pomembnosti zaščite voda in vodnega ekosistema v Savskem bazenu kakor tudi o pomembnosti prekomejnega sodelovanje na področju voda. Posebna pozornost je bila namenjena tudi zaščiti pred poplavami. Učenci so predstavili scenarije za risane filme, ki so jih izdelali za natečaj „Vode v porečju reke Save- razvoj in zaščita“ v okviru projekta „H2Ooooh“ pod pokroviteljstvom UNESCO Venice Office.

Letošnje aktivnosti mladih so obsegale:
  • orientacijski tek „Spoznaj Ljubljanico“;
  • izbor teles Parlamenta mladih, skladno s Statutom;
  • predstavitev najuspešnejših scenarijev za risane filme;
  • debato v angleščini na izbrano temo s področja razvoja in varstva voda.
Na koncu so bili vsi udeleženci za nagrado povabljeni na plovbo po Ljubljanici.

Pokrovitelji letošnjega srečanja mladih so bili UNDP v BiH, podjetja Coca-Cola HBC za Srbijo, Hrvaško in Slovenijo ter Mestna občina Ljubljana.

Organizatorja Parlamenta mladih sta bili Savska komisija, mednarodna institucija, ki usklajuje napore vseh držav pri ohranitvi in razvoju Savskega bazena ter LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine iz Ljubljane (http://lutra.si).


Program Parlamenta je dostopen spodaj.

   

 

PRILOŽENI DOKUMENTI

Prevzemanje»

EN: Dnevni red

Prevzemanje»

SI: Dnevni red

Prevzemanje»

BA: Dnevni red

Prevzemanje»

BA RS: Dnevni red

Prevzemanje»

HR, BA HR: Dnevni red

Prevzemanje»

RS: Dnevni red

KONTAKTNA OSEBA

Dr. Dejan Komatina
Mednarodna komisija za Savski bazen
tel: + 385 1 488 6960
e-mail: isrbc@savacommission.org
 
Koledar
forwardbackdecembar 2020
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
Plan označevanja